Vi designer nye løsninger sammen med sundhedssektoren - der gør en forskel!


Inspirerer til at se nye muligheder ved at have fingeren på pulsen indenfor forskning, startup-miljøer og pilotafprøvninger

Faciliterer designprocesser, der kombinere innovative ideer, forretningskrav og teknologien i et samlet service-koncept

Rådgiver i forhold til hvordan ideer realiseres og bygges gennem en startup tilgang til innovation

INSPIRATION
Mere sundhed for færre penge - kan teknologi hjælpe? 

 

Disruption? – mange nye teknologier bliver udviklet der alle har et stort potentiale for at forandre sundhed for altid, men kan de takle den store udfordring at levere mere sundhed for de tilgængelige ressourcer?

Præcisionsmedicin, tele-medicin, værdibaserede afregningsmodeller, patientrapporterede oplysninger (PRO), genanalyse og terapi, big data og kunstig intelligens, sundhedsplatforme og FHIR integrationsstandarder, mobilt og wearable teknologi, blockchain teknologi, mikrobiomeanalyser, nanoteknologi og robotter er bare et udpluk af nye sundhedstrends og teknologier.

 

Vi følger løbende udviklingen af de store megatrends indenfor bio, IT og sundhedsteknologi ved at følge top forskningen, deltage i konferencer, følge med i startup miljøer, evaluere tiltag fra store virksomheder og ved at følge pilotprojekter.

Den viden bearbejder vi løbende i forhold til vores vinkel på sundhed og formidler den løbende i artikler på blogs og gennem foredrag.

Vi samarbejder også med en række virksomheder og sundhedsinstitutioner i forhold til at bringe ny viden og perspektiver til specifikke projekter. Kontakt os for at høre mere.

 

 4x DESIGN
Hvordan sikres at brugsoplevelse, evidens, forretning og teknologi smelter sammen?

 

Design handler om at finde en elegant løsning i et stort mulighedsrum med mange begrænsninger. Indenfor sundhed ser vi fire store områder en designproces skal rumme.

Brugeroplevelsen skal tilrettelægges så løsningen understøtter borger, patienter og sundhedspersonalets arbejde og ikke fjerner fokus fra flow og hverdagens opgaver.

Evidensen omkring løsningen skal være på plads. Ikke nødvendigsvis som i store randomiserede studier, men der skal være et konstant fokus på hvilket problem løsningen adressere og hvilke metrikker, der kan fortælle om løsningen virker. 

 

Løsningen skal passe til forretningen. Med forretning forstås her organisation, budget, regulatoriske krav og konkurrencesituation hos både leverandøren af servicen og hos sundhedsleverandøren. 

Den teknologiske infrastruktur indenfor sundhed består ofte af en lang række platforme, systemer og services og designet skal passe ind i denne infrastruktur.

Med 4xdesign anvender vi en række iterative designværktøjer til at designe elegante løsninger, der balancere de fire hovedområder.

BYG
Hvordan flyttes ideer fra notesblokken til kørende services og løsninger?

 

Når ideer skal forvandles til services, produkter og virksomheder er vores tilgang at benytte byggeklodser fra startup verdenen.

Her er hovedingrediensen et godt dedikeret team, guidede eksperimenter, rigtig timing, og en god balance mellem at arbejde med Minimal Viable Products og have store visioner.

En startup tilgang kan anvendes af både nye virksomheder og eksisterende virksomheder, der har behov for at skabe frirum til udvikling af nye ideer og produkter.

 

Kite Invent har arbejdet med startup virksomheder de sidste 10 år og har erfaring både på egen krop, gennem foredrag og undervisningsforløb på Aarhus Universitet og gennem mentorships.

Vi hjælper nye og etablerede virksomheder med at bringe ideer ud i verdenen, så de gør en forskel.

At få dragen til at flyve.

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer