Services

Kite Invent tilbyder en række services til offentlige og private virksomheder indenfor

STRATEGI, INSPIRATION OG ANALYSE

Innovation handler om at finde nye løsninger på problemstillinger en organisation står overfor. Innovation løsrevet fra strategi skaber sjældent vedvarende forandringer. Jo klare innovationsagendaen er koblet til en klar strategi for hvilke udfordringer, der skal løses jo mere målrettes innovationsindsatsen.

For at udforme en kraftfuld strategi er det vigtigt både at blive inspireret om nye muligheder i egen og andre brancher og nationalt såvel som internationalt. Hvilke trends og tendenser bør der ageres på nu, hvilke bør observeres, og hvilke best practices findes der på området?

Gennem mange års national og international erfaring med design og udvikling af sundhedsteknologi kan vi hjælpe med at udfordre eksisterende innovationsstrategier, inspirere strategiarbejdet og udarbejde analyser til understøttelse af strategiprocessen.

FOUNDING OG FINANCIERING

Enhver innovationsindsats kræver finansiering og her findes en række eksterne muligheder for at søge finansiering. Vi kan hjælpe med at rådgive om eksterne finansieringsmuligheder, hjælpe med at udforme ansøgninger, samt gennemarbejde eksisterende ansøgninger.

HELHEDSORIENTERET DESIGN

Design er for os hjertet af innovation og handler om at finde simple løsninger på komplekse problemstillinger med mange barriere. En god og innovativ løsning kræver en effektiv designproces der altid har fokus på ”the job to be done” – opgaven der skal løses.

Vi har gennem de sidste mange år udviklet en iterativ og brugercentreret designproces, der både åbner op for ny inspiration og ideer, samtidig med at eksisterende rammer inddrages og der sikres det fornødne fremdrift.

TEKNOLOGIRÅDGIVNING

At vælge den rigtige teknologi til en given opgave, der er moden nok til at understøtte opgaven og samtidig innovativ og fremtidsrobust i forhold til kommende ændringer kan være krævende.

Med hensyn til teknologivalg kan vi tilbyde analyse af specifikke teknologiområder eller sparring omkring teknologivalg baseret på nationale og internationale erfaringer fra Skandinavien, England, Tyskland, USA og Mellemøsten.

IMPLEMENTERING OG EVALUERING

Innovation får først en indvirkning på organisationen når den er implementeret effektivt i organisationen. Her har vi erfaringer med forskellige tilgange til implementeringsprocesser, faldgruber og værktøjer der kan anvendes i forbindelse med implementering af ny teknologi.

For at vide om innovationsinitiativet har den forventede effekt findes der en lang række værktøjer til evaluering af innovationsindsatser, hvor forskellige kvantitative og kvalitative værktøjer kan anvendes til at give et billede af innovationsindsatsen og kan anvendes til yderligere opfølgning.

STARTUPS OG SMV’ER

Et specielt interesseområde for Kite Invent er små, mellemstore og nystartede virksomheder, der arbejder med teknologi og sundhed. Her kan vi tilbyde rådgivning og vejledning i forhold til strategi, forretningsudvikling, produktudvikling og salg i forhold til at vækste forretningen indenfor sundhed.