Foredrag om disruption indenfor sundhed

Om disruption og teknologi foredraget

I dette foredrag præsenterer Thomas Riisgaard Hansen hvordan den nyeste teknologiske udvikling kommer til at påvirke vores sundhedsvæsen de næste 20 år. 

Præsentationen mikser en blanding af eksempler på innovativ teknologi i brug i sundhedssektoren forskellige steder i verdenen i dag, hvilke teknologier der arbejdes på i forskningslaboratorier og hvor fremtidsforskere spår udviklingen går hen. 

Foredraget kommer jeg ind på en række nye teknologier som er spået til at ville disrupte sundhedsvæsenet f.eks. artificial intelligence, big data, personalized medicine, geneditering, nye sensorteknologier, blockchain, human-brain interfaces og fremtidens forebyggelse. 

Foredragene tilpasses målgruppen og kan leveres på dansk og engelsk. Afhængigt af behov kan længden tilpasses formatet og være f.eks. 20 min, 45 min, 2×45 min, 3×45 min. Ved længere foredrag vil der typisk være lagt øvelser ind i programmet.

Interesseret? Skriv eller ring til Thomas Riisgaard Hansen på thomas@kiteinvent.com eller telefon +45 29 40 33 97.

Video fra Disruption foredrag

Et tidligere foredrag om teknologiudvikling og disruption i sundhed fra 2017 blev optaget på video og udvalgte klip er online. 

Digital teknologi muliggør at behandlinger, der tidligere fandt sted på hospitalet nu kan udføres udenfor hospitalet af andre fagligheder. I denne video kommer nogle eksempler på teknologi, der muliggør denne forandring og forskydning.

Hvis der virkelig skal gøres noget for at sikre bedre og billigere sundhed skal der sættes ind før folk bliver syge. En ganske lille ændring af folks livsstil kan have kæmpe besparelser på den lange bane med færre udgifter til diabetes, kræft, blodpropper med mere. At ændre folks livsstil er dog vanskeligere end som så og i dette klip diskuteres hvordan teknologi forsøger at hjælpe med at understøtte forebyggelse.

Hvad er op og ned på snakken om kunstig intelligens og AI indenfor sundhedsvæsenet? Hvad er på spil i forhold til big data og blockchain indenfor sundhed?

Der er 5 milliarder mennesker globalt på verdensplan, der ikke har adgang til basale kirurgiske indgreb og i Indien skønnes det, at de kommer til at mangle 500.000 læger.

I dette klip diskuteres hvordan teknologi kan være med til at addressere nogle af disse udfordringer og måske også være med til, at vi her i Europa får billigere sundhedsteknologi.

OM THOMAS RIISGAARD HANSEN

Når ”det nye” møder ”det kendte” – det er her innovation, nye ideer og virksomheder opstår. Gennem de sidste 15 år har jeg arbejdet i krydsfeltet mellem ”det nye” fra forskning og innovation samt ”det kendte” i form af eksisterende organisationer og produkter.

Gennem mit arbejdet som forsker på Aarhus Universitet og efterfølgende medejer og direktør i en sundhedsteknologivirksomhed har jeg arbejdet med teknologi og sundhed fra mange vinkler.

Mange af mine erfaringer og indsigter vil jeg gerne give videre, og har derfor hen over årene holdt en lang række foredrag i både Danmark og internationalt (Japan, Australien, USA m.fl.) om innovation og sundhed.

LinkedIn profil