Eksperimentel udforskning og design sprints

Eksperimentel udforskning

Et godt produkt eller service er et velovervejet svar på den rigtige udfordring.

En god designproces starter derfor altid med at forstå det “rigtige” problem og det ligger ofte gemt og kræver derfor at kunne se en problemstilling fra mange forskellige perspektiver.

En typisk eksperimenterende udforskningsproces anvender en række metoder og teknikker til at genere mange forskellige hypoteser på problemer og lave første validering af dem. Forskellige vinkler kan bibringes ved at kigge på jobs-to-be-done, brugsoplevelsen, det teknologiske mulighedsrum, inspirerende internationale cases og andre industrier, forretningsmæssige åbninger, politisk mulighedsrum samt kulturelle muligheder.

Design sprints

At finde den rigtige løsning kræver en iterativ designproces, hvor hypoteser, prototyper og opfølgning er med til løbende at raffinere koncepter og udvælge de mest lovende koncepter. En integreret af vores tilgang til design sprint er altid at have den forretningsmæssige vinkel med, der sikrer, at den færdige løsning ikke kun løser et problem, men også har et stærk forretningsmæssig perspektiv.

Vi tilbyder typisk inspirationsoplæg, undervisning i design og innovationsteknikker, faciliterede workshops og guidede design sprints.

Kontakt os for yderligere information

Thomas Riisgaard Hansen
thomas@kiteinvent.com
Tlf: 29 40 33 97