Hvad er fremtiden for elektroniske patientjournaler (EPJ)?

Posted on Posted in Trends

Mange fremtidige behandlinger er en blanding af forebyggelsesindsatser, behandling på hospitaler og ved en lang række sundhedsaktører udenfor hospitalerne som kommuner, praktiserende læger, men også sundhedscoaches, apoteker og private virksomheder. 

Derfor vil en effektiv sundhedsplatform skulle kunne håndtere, at data kommer fra mange forskellige aktører og skal anvendes af mange forskellige organisationer. 

En række af de udfordringer for EPJ-systemer, der kommer til at være er:

  • Fra monoliter til platforme – EPJ-leverandørerne kommer ikke til at kunne opfylde alle krav til funktionalitet indenfor dette område, så der vil være behov for at åbne op for et økosystem af leverandører af sundhedsydelser
  • Bedre og hurtigere brugsoplevelser – Der er ofte mulighed for at registrere flere og flere data om patienterne, men det at registrere data om patienten tager tid fra face-to-face samtaler med patienten. Samtidig tager det længere tid at få et overblik over patientens situation når datamængden vokser. Det er altså bydende nødvendigt at effektive brugeroplevelser følger hånd i hånd med big data.
  • Reel patientinddragelse – I mange sammenhænge bliver behandlingen meget bedre hvis patienten og patientens netværk aktiveres i behandlingen. Patient skal og kan ikke være læge, men bør have nok indsigt i egen sygdomssituation til at kunne træffe fornuftige beslutninger i forhold til at støtte op om behandlingen. Enkelte patienter vil ikke have kompetencerne, men ofte vil de have kompetencer i deres netværk og i enkelte tilfælde kan der være behov for mere støtte baseret på en stratificeringsindsats.

Læs det fulde blogindlæg “The shift from Electronic Health Records (EHR) to Comprehensive Health Records (CHR)” på LinkedIn.

Du er også meget velkommen til at skrive (thomas@kiteinvent.com) eller ringe (2940 3397) for en uddybende diskussion af fremtidige tendenser indenfor digital sundhed og elektroniske patientjournaler.