Startup rådgivning og mentoring

Baggrund

Hos Kite Invent har vi 20 års erfaring med entreprenørskab fra alle vinkler. Vi har været med til at starte en håndfuld virksomheder, rejst kapital, vækstet virksomheder, gået internationalt, været med til at sælge virksomheder og arbejdet med integration af virksomheder. Vi har siddet som angel investor og set en lang række pitches og investeret i en lille håndfuld virksomheder. Endelig har vi undervist en række kurset på universitet om entreprenørskab og derigennem forenet teori og praksis.

Denne erfaring vil vi gerne give videre og sikre at mange nye virksomheder ser dagens lys, vokser og gror.

Startup mentoring er et længerevarende forløb typisk 6-12 måneder, hvor vi rådgiver udvalgte startups med alle de udfordringer, der er i de tidligere faser af en startup. Typisk mødes vi med virksomheden hver 2-4 uge eller efter behov og modellen er derved mere intensiv og forpligtende for begge parter end en traditionel advisor/bestyrelsesrolle.

I øjeblikket er Kite Invent tilknyttet Innovationsfonden’s InnoFounder program og virksomheder, der får støtte gennem programmet og er placeret i Vestdanmark vil kunne få et mentorforløb gennem programmet.

Alternativ kan der findes andre modeller for at deltage i mentorforløbet, men vi har begrænset ressourcer og tager typisk kun en håndfuld virksomheder ind om året.

Eksempler på nogle af de virksomheder vi hjælper

[Vr Rehab] – Genoptræning med Virtual Reality
[Envavo] – Varme hænder til gamer og kontorarbejdere
[Peliba] – Proces og compliance værktøj
[IoteeLab] – Håndtering af affald ved hjælp af IoT og software
[EpiVisual] – Patientinddragelse i diagnostik

Kite Invent rådgiver løbende startups og finder det meget inspirerende at arbejde med startups. Rådgivningen er altid individuel og vil typisk starte med et kort møde, hvor vi lærer hinanden at kende. Dette kan føre til mere intensive workshops eller en generel netværksopbyggende aktivitet.

Send en mail til Thomas for at starte dialogen: thomas@kiteinvent.com

Et mål for Kite Invent er at skabe langt flere nye højteknologiske virksomheder i Danmark. Specielt har vi fokus på universiteter og større virksomheder.

Universiteterne har en unik adgang til det nyeste teknologi og dygtige forskere, men stadigvæk er antallet af nye højteknologiske virksomheder begrænset. Større virksomheder har en unik adgang til kundernes problemstilling og betydelige ressourcer, men stadigvæk kan det være vanskeligt at skabe rammerne for ny innovation.

Hos Kite Invent arbejder vi med vores partnere med en række tiltag rettet mod, hvordan man kan opbygge en entreprenøriel kultur i disse større organisationer.

I øjeblikket har vi et større projekt i relation til Aarhus Universitet med at skabe bedre vilkår for entreprenørskab på universitetet.


Kontakt os 

Thomas Riisgaard Hansen
thomas@kiteinvent.com
Tlf: 29 40 33 97