CRISPR og Gene drives

Posted on Posted in Gene analysis and editting, Trends

Et at de spændende felter i øjeblikket er forskellige teknikker til gen-editering og selvom der er rigtig mange udfordringer, der stadigvæk skal løses er det interessant, at se hvordan forskningen åbner nye mulighedsrum op.

En af de mest kendte nyere teknikker er CRISPR-Cas9, hvor man lettere og mere præcist kan lave ændringer til specifikke gener. Det kan bl.a. bruges til at lave en gen-editeret myg, der ikke bære malaria-parasitten. Udfordringen her er, at denne myg ved forplantning kun vil give dette gen videre til 50% af sine efterkommer og derved vil denne ændring hurtigt blive udvandet, hvis myggen slippes fri.

Gene-drives er en videreudvikling af genediteringsteknikkerne. Her kan man lave en genændring, der altid vil være til stede i myggens efterkommere. Således vil denne ændring i løbet af en række generationer blive drevet ud til hele populationen eller arten. Dvs. at gen-editering er gået fra at ændre et specifikt individ til at ændre hele populationer af f.eks. myg.

Se den oprindelige og lidt længere post om Gene-drive på LinkedIn:  Weekend Conversation: CRISPR based gene drives – a way to eradicate malaria today? Is it too dangerous?